برنامه هفتگی هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه عروه الوثقی سال تحصیلی 00-99

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند:

 برتو باد به فراگیری علم، همانا که علم دوست مؤمن است و بردباری وزیر او و عقل راهنمایش و عمل

                                                            سرپرست او و رفق و مدارا پدر او و ملایمت با دیگران برادر او و صبر، امیر سپاهیان او است.                                                                                                                                                                                                               

^

طراحی سایت